Vatnesenteret AS ferdigstiller 4 nye leiligheter i Vatne sentrum. Innflyttings klare høst 2024.

Vatnesenteret AS har sommeren 2024 igangsatt utredning og prosjektering av nybygg Vatne sentrum. Plan for 6-8 nye leiligheter i Vatne sentrum . Følg oss videre for informasjon om prosjektet