EIENDOM

Vatnesenteret AS har 4 leiligheter under oppføring. Alle 4 ligger på bakkeplan med parkering.
Vatnesenteret AS har lokaler, lager og leiligheter til utleie og salg.
Kontakt oss for mere informasjon.