Pre montering og montering med kran av ny tak stige.