Vatnesenteret AS starter på maritimt nybygg nummer 2